GIS - KARTOGRAFIA - oferta usług i współpracy - Global_Mapper_20_GMutils v.1.0 by GeoX - GIS_OFERTA_KARTOGRAFIA_NAWIGACJA_GPS_LIDAR

Global_Mapper_20_GMutils v.1.0 by GeoX - GIS_OFERTA_KARTOGRAFIA_NAWIGACJA_GPS_LIDAR

Idź do spisu treści

Menu główne

GIS - KARTOGRAFIA - oferta usług i współpracy

OFERTA
 
 
 
 

OFERTA na oprogramowanie i usługi kartograficzno - GIS
Zapytania płynące od Gości tej strony - skierowane do jej twórców i administratorów - dot. możliwości przyjęcia zleceń na wykonanie określonych prac, skłoniły nas do sprecyzowania niniejszej OFERTY. Kierujemy ją do firm, samorządów terytorialnych ( w Wydz. Planowania, Zagrożeń Kryzysowych, Promocji i Rozwoju), Lokalnych Grup Działania (LGD), do poszukujących współpracy na "CITO", studentów i miłośników kartografii, GIS i nawigacji GPS. Oferta dotyczy również pełnego zakresu usług poligraficznych i reklamowych - druk offsetowy, skanowanie wielkoformatowe, wydruki wielkoformatowe i inne.

OFERTA:

 • Starostwa, Urzędy Miasta, Urzędy GMIN - TANIE NARZĘDZIE GIS !!!

 • Kalibracja rastrów - skanów map i obrazów SAT -

 • Zapis skalibrowanych rastrów do pliku GeoTIF, GeoPDF, ECW, JPG, PNG – z plikiem (.prj) -

 • Przeskalowanie rastrów -

 • Zmiana odwzorowania rastrów -

 • Generowanie warstwic -

 • Generowanie siatek kartograficznych -

 • Przetwarzanie wektorów GIS<>NO GIS -

 • Klasyfikacja kompleksowych zbiorw wektorowych na warstwy tematyczne -

 • Generowanie przekrojów poprzecznych -

 • Generowanie zobrazowań 3D zadanych obszarów –

 • Tworzenie zabudowy 3D osiedli, miejscowości -

 • Modelowanie zlewni wód (Watershed) wraz ze strumieniami tych zlewni -

 • Modelowanie obszarów o zmiennym poziomie wody -

 • Wykonanie map i planów -

 • Wydruki wielkoformatowe -

 • Generowanie map w plikach KMZ -

 • Tworzenie  map internetowych -

 • Eksport map rastrowych i wektorowych do współpracy z GPS Garmin -

 • Dostarczamy narzędzia karto GIS -

 • Szkolenia z obsługi i pracy w Global Mapper -

 • Instruktaże dot. połączenia współpracy Global Mapper z oprogramowaniem graficznym nie kartometrycznym -


UWAGA:
Pracujemy wyłącznie na danych pozyskanych legalnie z oficjalnych źródeł. Wraz z plikami wynikowymi otrzymują Państwo zaświadczenie o legalności odnośnych materiałów. Przyjmujemy również do przepracowania materiały pochodzące z zasobów własnych Klienta, ale w tym przypadku nie możemy wystawić w/w zaświadczenia.

Wystawiamy Faktury VAT
We wszystkich sprawach prosimy o kontakt: e-mail
*   *   *


Starostwa, Urzędy Miasta, Urzędy Gmin, Służby podległe - Wiele krajowych samorządów terytorialnych nie podejmuje wciąż własnych działań wdrażania personelu zajmującego się Przeciwdziałaniem Zagrożeń Kryzysowych, Planowania Przestrzennego, doposażania podległych służb w narzędzia GIS z prostej przyczyny.

 • oprogramowanie GIS stanowi (jak się powszechnie mylnie uważa) znaczący wydatek w ich budżetach

 • z powodu chaosu informacyjnego dot. "odpowiedzniego" oprogramowania spełniającego oczekiwania i potrzeby, oprogramowania kompatybilnego ze wszystkimi pozostałymi platformami GIS - bez względu pod jaką nazwą występują...! Takie ogólnodostępne, tanie i bardzo efektywne w działani oprogramowanie ISTNIEJE !

 • z przyczyny braku wykwalifikowanej kadry - operatorów GIS

 • z powodu niewiedzy w jaki sposób (najczęściej BEZPŁATNIE) pozyskać dane wejściowe - mapy topograficzne, obrazy satelitarne, wysokościowy model terenu, dane katastralne, hydrologiczne, oraz w jaki sposób konsekwentnie je gromadzić i uzupełniać, a następnie przetwarzać. Wbrew powzechnym mniemaniom - TO nie jest ani TRUDNE, ani KOSZTOWNE !

 • Z przyczyn czysto komercyjnych utrwalane jest w świadomości społecznej mniemanie, iż GIS jest "wiedzą tajemną", dostępną garstce "wybranych specjalistów", że posługiwanie się i wdrożenie GIS wymaga dogłębnych studiów specjalistycznych, że wreszcie koszt nabycia takiego narzędzia (oprogramowania) jest "bardzo wysoki", niewspółmiernie wysoki do zaspokojenia podstawowych (i nie tylko podstawowych) potrzeb samorządu i jego podległych służb...


Jednocześnie i w konsekwencji powyższego - konieczne działania dot. gospodarki przestrzennej, dokonywanie stosownych analiz i wyprowadzania z nich użytecznego materiału wynikowego
- realizowane są z konieczności poprzez firmy zewnętrzne, co stanowi już konkretne obciążenie budżetów tychże samorządw. Tym czasem problem sprowadza się w znacznej mierze do BRAKU RZETELNEJ INFORMACJI na temat dostępnych i tanich narzędzi GIS mogących w pełni zaspokoić podstawowe potrzeby samorządów, oprogramowania, którego obsługą może zająć się dowolnie wybrany pracownik odnośnych wydziałów - przeszkolony (zapoznany) nawet drogą internetową !

Poniżej zamieszczamy film skierowany właśnie do samorządów terytorialnych, prezentujący możliwości zaspokojenia głwnych potrzeb w zakresie samodzielnego wdrożenia GIS
, w cenie, która bynajmniej nie obciąża nadmiernie szczupłej nawet kasy samorządu (399 USD), natomiast w zdecydowany sposób uwalnia tenże samorząd od zupełnie niewspółmiernych wydatków związanych z usługami firm specjalistycznych.

U dołu tej strony (dolny baner) znajdziecie Państwo linki do pobrania:

 • Folder Informacyjny Global Mapper - PDF PL

 • Obsługiwane układy - PDF

 • Obsługiwane Formaty Plików - TXT

 • Wbudowane Style - PDF

 • Skróty Klawiaturowe - PDF


Czas już chyba i na własny, samorządowy GIS i na wymierne oszczędności w wydatkach, które wydają się "nieuniknione", choć takimi bynajmniej nie są. Zapraszamy do obejrzenia tego materiału.

*   *   *


Krajowy dystrybutor oprogramowania - dla geodezji oraz oprogramowania kartograficzno-GIS GlobalMapper

GeoX - geodezja geoinformatyka GIS
Tomasz Kamiński - ul. Osiedlowa 4/3B - 55-330 Miękinia
NIP: 573-172-10-24
kom: 607-930-640; Kontakt - E-mail
www:
GoKart i inne programy wspomagania w pracach geodezyjnych
www:
GlobalMapper - oprogramowanie GIS+kartografia+nawigacja GPS dla GIS
www:
Dobrzeń Wielki - GIS Portal

*   *   *

U S Ł U G I -  OPISY, PRZYKŁADY, LINKI

Dostarczamy narzędzi umożliwiających samodzielne modelowanie danych przestrzennych, w tym wszystko jak powyżej i wiele innych możliwości, a także ułatwiających wykrywania samowoli budowlanych, obsługę wektorowych i rastrowych warstw GIS, samodzielne tworzenie map GIS... oraz na platformach graficznych nie GIS owych.
STRONA: LINKGeoX - Usługi Geodezyjne, Kartograficzne i GISKonsultacje eksperckie z zakresu układów i odwzorowań
- krajowe układy współrzędnych, odwzorowania stosowane w kartografii historycznej (w tym WIG)
KONTAKT: E-Mail

STRONA WWW


Eksport map rastrowych i wektorowych do współpracy z GPS Garmin - przetworzenie posiadanych map rastrowych i wektorowych do zastosowania w mapowych modelach urządzeń GPS Garmin jest możliwe. Umożliwia to miłośnikom wędrówek z GPS nawigację nie tylko po mapach domyślnie wbudowanych (często zresztą tym, na których nam zależy nie ma wśrd nich), lecz po każdej dowolnej mapie wybranego terenu, do której jesteśmy przyzwyczajeni w wersji papierowej, lub najzwyczajniej dodane nowej do naszych zasóbów w urządzeniu.

Strona WWW

Kontakt: E-mail


TWORZENIE MAP GIS i APLIKACJE MOBILNE

www.kondej.tel >
LinkedIn

-
Precyzyjna, wielopunktowa kalibracja rastrów (map i zdjęć lotniczych)
- Konwersja rastrów do innych układów współrzędnych
- GIS
- j.w.
do formatów obsługiwanych przez wiele urządzeń mobilnych
- Operacje na wektorowych danych geograficznych
przy wykorzystaniu FME Workbrench
- Doradztwo w pozyskiwaniu map i punktów POI danego terenu z różnych źródeł
- Szczególne zainteresowanie mapami starymi, często
z Drugiej Wojny Światowej
- Doradztwo informatyczne, programowanie
:języki programowania:
- Aplikacje mobilne

- Interaktywne portale internetowe z implementacją WMS


Realizacje:
Portal Interaktywny LKP Puszcza Kozienicka


PembrokeshireApp-Maksym Kondej - (PDF)
Abstract
In Pembrokeshire County, tourism is very important to the local population, and therefore the council really care about the cleanliness and aesthetics of their landscape and the environment, in order to maintain tourism levels. The council are searching for ways to receive more feedback from their citizens about these concerns. The aim of this project was to address this issue by creating the “Report It” module of Android-based mobile application. This application has to be capable of sending reports on a number of untidiness-related issues directly to the Pembrokeshire County Council webserver. This solution would enhance the citizens’ effectiveness in contacting and helping their local government. It will also be a very valuable way of receiving real information about the state of the county’s infrastructure. My application could also help improve the attraction of Pembrokeshire to tourists. As a result of the project, this report presents a full description of a working application which fulfils many of the client’s requirements. It has the capacity to retrieve detailed information about an issue from a user and send it to the web server. This report also shows how the project’s goals were achieved, how the technical challenges were overcome and explains why some of the aims remain unfinished. - MK

TWORZENIE MAP GIS - Znana Gościom tego portalu kartometryczna, drukowana mapa Puszczy Bukowej została przełożona na w pełni funkcjonalną wektorową mapę GIS. Wektory poklasyfikowano w klasy, klasom nadano atrybuty. Wszystkie elementy mapy umieszczono na warstwach tematycznych z pełnym zakresem możliwości edycyjnych. Zastosowano Level ZOOM, dzięki czemu szczegułowość mapy wzrasta wraz z przybliżaniem jej fragmentów na ekranie. Mapa może zostać zaimplementowana do każdego systemu GIS, lub wyeksportowana do dowolnego formatu. Krótka prezentacja po prawej stronie ilustruje fragmenty mapy GIS Puszczy Bukowej.

Kalibracja rastrów map i obrazów SAT - (nadawanie georeferencyjności materiałom skanowanym, łączenie arkuszy w mapy całościowe). Możliwość skalibrowania starych map (np. Mestisschblatt, WIG...), a nawet dostosowanie ich do aktualnie stosowanych odwzorowań. Plik wynikowy zapisany zostanie w jednym z wielu formatów: GeoTIF, GeoPDF, ECW, JPG+proj, PNG+map ...
Materiał wejściowy może być skanem częściowym, lub całościowym wielkoformatowym, jak również dostarczony jako oryginał, wydruk, plik elektroniczny rastrowy.
Kalibracji poddają się z powodzeniem również zbiory wektorowe. W tym przypadku po kalibracji pliki zwracamy w zadanym przez Zleceniodawcę wymaganym odwzorowaniu.

Zapis skalibrowanych rastrów do pliku GeoTIF, GeoPDF, ECW; TIF, BMP, JPG, PNG – z plikiem (.prj, WorldFile, .map).
Raster wynikowy może otrzymać nowe parametry odwzorowania, skali, rozdzielczości oraz profilu kolorystycznego
(RGB, CMYK, Kolor Ineksowany z paletą 256 kol. i tak zostać zapisany.
Gotową pracę wysyłamy drogą elektroniczną, bądź na płycie DVD.

Przeskalowanie rastrów -  po przeskalowaniu raster zachowuje kartometryczność. Możliwy zapis do wielu formatów rastrowych do dalszego wykorzystania w GIS (GeoTIF, GeoPDF, JPG+prj, bądź na platformach nie-GIS owych, takich jak Corel, CAD, Illustrator, Freehand ... do wykorzystania jako podkład rysunkowy. Raster wynikowy może otrzymać nowe parametry odwzorowania, skalę i zostać zapisany w zadanej rozdzielczości. Gotową pracę dostarczamy drogą elektroniczną, bądź na płycie DVD. W przykładzie zamieszczono trzy mapy Gminy Stepnica w skalach 1:45 000, 1:30 000 oraz 1:22 500. Wszystkie zachowują to samo odwzorowanie UTM / WGS84. Mapa w skali 1 :45 000 - to oryginalna mapa papierowa składana, 1:30 000 - mapa robocza do nanoszenia korekt, 1:22 500 mapa ścienna gabinetowa.

Zmiana odwzorowania rastrów i zapis pliku wynikowego jako GeoTIF, GeoPDF, ECW; JPG, PNG z plikiem (.prj, .map, WorldFile). Po zmianie odwzorowania raster wynikowy może zostać zapisane w zadanej skali, rozdzielczości, profilu kolorystycznym RGB, CMYK, INDEX, co czyni z niego nową mapę o w pełni kartometrycznych cechach i gotową do wydruku w skali 1:1, lub do innych dalszych prac.
W przykładzie: ten sam obszar w odwzorowaniach: UTM/WGS84, Obligue Stereographic, Polar Stereographic.

Obsługujemy dla Polski:
PUWG1942 (3,4,5,6,7,8)
PUWG1965 - EPSG3120, 2172, 2173, 2174, 2175)
PUWG1992
GUGiK1980
Borowa Góra
2000 EPSG 2176, 2177, 2178, 2179)

oraz wiele układów obowiązujących lokalnie na świecie.

Generowanie warstwic o zadanym cięciu poziomym – zapis do pliku wektorowego XYZ, DXF+prj, DWG+prj i innych wektorowych. W zależności od użytego modelu wysokościowego oraz od lokalnego ukształtowania terenu, wartwice można generować bądź pojedynczo dla każdego poziomu cięcia „levela”, bądź zbiorczo dla całego obszaru zadając określony odstęp cięcia i stopień wygładzenia. Istnieje możliwość wektoryzacji warstwic z materiałów kartograficznych papierowych, skanów tychże. Po wektoryzacji możliwość zapisu jako model wysokościowy w formacie DEM, XYZ i innym. W tym przypadku otrzymujemy model 3D terenu odpowiadający zwektoryzowanym warstwicom.

Generowanie siatek kartograficznych w zadanym odwzorowaniu i określonym odstępie na dowolny obszar. Zapis do plików wektorowych w wielu formatch do wyboru. Opcja „białej mapy” z widoczną tylko siatką w formacie rastrowym o zadanej skali również możliwa. Możliwość wygenerowania dwóch lub wielu niezależnych siatek (np. geograficzna z odstępem 30', kilometrowa np. co 1 KM i podobnych dla zadanego obszaru. Zapis w formacie wektorowym GIS lub CAD (dxf, dwg), lub w postaci „mapy białej” jako GeoTIF, GeoPFT, jpg+prj, PNG+prj. Odrębnym tematem jest możliwość generowania siatek podziałów sekcyjnych map topograficznych obowiązujących w kraju.

Przetwarzanie wektorów GIS<>NO GIS w wielu formatach obu platform. Możliwość przeniesienia wektorów (map) stworzonych na platformach NIE GISowych, nadanie im georeferencji i przeniesienie do formatów czytanych przez oprogramowanie GIS, dostosowanie odwzorowania. Generalnie istnieje możliwość przeniesienia pełnej mapy narysowanej w programie graficznym NIE gisowym do pełnego GIS w postaci wektorowej, warstwowej oraz nadanie dowolnej liczby atrybutów każdej warstwie i obiektowi. Z tego poziomu dostępne są kolejne przekształcenia i eksport np. do JSON, KMZ, KML i wielu innych formatów kartometrycznych.

Klasyfikacja kompleksowych zbiorów wektorowych na warstwy tematyczne - w pracy na zbiorach wektorowych, tych kupionych, bądź pozyskanych z dostępnych źródel, niejednokrotnie mamy do czynienia z zupełnym "mixem" klas w obrębie jedngo pliku np. SHP. Warstwy punktowe, liniowe i obszarów nie tylko skomasowane są we wspólnym zbiorze ZIP, ale często w obrębie wspólnej warstwy znajdują się "szystkie obiekty/klasy" tego samego charakteru - wszystkie obiekty punktowe "zbiorczo", podobnie liniowe i obszary. Przebrać ten piasek z makiem nie jest łatwo, a przynajmniej nie zrobi się tego szybko. Zainteresowanym wsparciem w tym względzie chętnie pomożemy.

Generowanie przekrojów poprzecznych - z możliwością zobrazowania na nim widoku wody na zadanym poziomie elewacji. Zapis do BMP, XYZ, CSV with XYZ, Distance, Line of Sight... wraz z zapisem charakterystyki przekroju podobnym jak poniżej:

Start Position: 51° 34' 23.1885" N, 21° 27' 13.4363" E
Start Height: 164.775 m
End Position: 51° 39' 14.7518" N, 21° 36' 32.7485" E
End Height: 111.916 m
Straight-Line Distance: 14.036 km
3D Distance on Surface: 14.041 km
Vertical Difference (Start to Finish): -52.9 m
Minimum Elevation on Path: 100.129 m
Maximum Elevation on Path: 164.775 m
Azimuth: 49° 59' 57.6"
Slope/Tilt: -0.22°

Przykładowo: dla zadanego obszaru (np. wybranego odcinka rzeki) istnieje możliwość wygenerowania spójnych graficznie przekrojów poprzecznych np. co 1 KM biegu rzeki wraz opisem parametrów przekrojów, zbudowanie pełnej księgi tematycznej i wydrukowanie w formie oprawionego konspektu opisowo ilustracyjnego. Materiał tego typu znajdzie wykorzystanie w działach Zagrożenia Krysysowego (powodziowego) samorządów itd.

Generowanie zobrazowań 3D zadanych obszarów – danych DEM, SRTM, ASTER GDEM w tym arkuszy 2D obszarów wraz z mapą topograficzną lub obrazem SAT z widocznym cieniowaniem, dającym efekt przestrzennego obrazu na płaszczyźnie . Zapis do wielu fromatów rastrowych – w tym GeoTIF, GeoPDF, ECW, TIF, JPG+prj itd. Możliwość wygenerowania takiego rastra z cieniowaniem w zadanej skali, odwzorowaniu, rozdzielczości w profilach barwnych RGB lub CMYK. Jednym z możliwych zastosowań tych prac może być stworzenie tła 3D dla opracowań kartograficznych - mapy 3D z cieniowaniem tła i warstwami wektorowymi pozostałych klas obiektów umieszczonymi na takim podkładzie. Realizujemy również pełne zlecenia tego typu opracowań dla zadanych obszarów.

Tworzenie zabudowy 3D osiedli, miejscowości. Bazując na szkicu zabudowy, planie geodezyjnym, mapie topograficznej 10k, TBD i podobnych - istnieje możliwość wymodelowania zabudowy w formie wektorów 3D. Pomocna jest znajomość liczby poziomów elewacji poszczególnych obiektów, (bądź konkretna wysokość obiektów) i ich przeznaczenie - ( mieszkalne, biurowe, przemysłowe itp.). Jednocześnie znajomość w/w danych umożliwia tworzenie kolejnych symulacji - np. zacienienia / widoczności - przydatnych w projektowaniu zabudowy, montażu kolektorów słonecznych...


Modelowanie zlewni wód (Watershed) wraz ze strumieniami tych zlewni dla zadanego obszaru. Zapis do pliku rastrowego i wektorowego z projekcją. W przypadku zapisu wektorowego GIS – obszary zlewni i strumienie zachowują wszystkie atrybuty dot. powierzchni, obwiedni, dane elewacji.... Dane te podlegają licznym funkcjom przetwarzania – jak. sumowanie, łączenie, analiza, pomiary parametrów... Dostępne są różnorodne opcje wejściowe modelowania zlewni, zwykle wynikające z charakteru ukształtowania terenu.


Modelowanie obszarów o zmiennym poziomie wody, terenów zalewowych, symulacji sytuacji przy zmieniającym się poziomie wody, możliwe georeferencyjne wydruki w zadanej skali, rozdzielczości i modelu kolroystycznym (RGB, CMYK) ..., mapy ścienne, stołowe lub format rastrowy - pliki GeoTIF, GeoPDF... obsługiwane z poziomu GIS. Opracowania tego typu znajdują szerokie zastosowania w analizie sytuacji powodziowej zadanego obszaru - jego ukształtowania pionowego, istniejącej sieci wód powierzchniowych i w odniesieniu do jego zabudowy...
Rozwinięcie tematyki: LINKWykonanie map i planów: gminnych, powiatów, miejscowości, obszarów chronionych, Parków Krajobrazowych, ścieżek rowerowych i szlaków pieszych... dowolnych..., map turystycznych i administracyjno-turystycznych. Również map do szczególnych zastosowań - jak trasy kuriersie w obszarach administracyjnych, mapy stref ochronnych i buforowych, mapy ewakuacyjne itp. Mapy mogą zostać opracowane jako materiał GIS, bądź wydruki wielkoformatowe - ścienne (gabinetowe, konferencyjne, do celów prezentacji i analiz grupowych),  do ustawienia w terenie (wodoodporne, naklejone na blachę), a także jako broszury i mapy składane samodzielne lub do zamieszczenia i innych publikacjach.
Przykłady: (LINK
)

Wydruki wielkoformatowe: mapy ścienne (gabinetowe, konferencyjne, analityczne dla zespołów roboczych), mapy arkuszowe, plansze wodoodporne na blasze lub płytach PCV.... ustawiane w wolnej przestrzeni (trasy rowerowe, plany miast, plany gminne i powiatowe, mapy rezerwatów przyrody i o tematyce dowolnej, zgodnie z zapotrzebowaniem).


Generowanie map w plikach KMZ dostępnych z poziomu Google Earth. Mapy znajdują zastosowanie w prezentacji Internetowej wybranego terenu, mogą zawierać dowolną liczbę aktywnych obiektów, w tym szlaki turystyczne, trasy dojazdu, większe obszary zaopatrzone w obiekty związane z tematyką mapy.

Tworzenie  map i pełnych portali internetowych zindeksowanych - (umożliwiających wyszukiwanie i zobrazowanie dowolnej liczby obiektów i obszarów, związanych z nimi zdjęć i obrazów). Mapy przeznaczone dla portali samorządowych, parków krajobrazowych, LGD itp. – dla celów informacyjnych i promocyjnych. Mogą zostać wyposażone w funkcje zintegrowanego WMS umożliwiające wymianę warstw tematycznych przez Użytkownika portalu.
Przykład 1

Przykład 2SZKOLENIA z obsługi i konfiguracji Global Mapper - Prowadzimy instruktaż oraz szkolenia z zakresu obsługi, konfiguracji i pracy w oprogramowaniu Global Mapper. Zakres szkoleń jest uzgadniany ze Zleceniodawcą. Po zapoznaniu się z potrzebami i zakresem szkolenia przedstawionymi przez Zleceniodawcę - przygotowujemy stosowne materiały przykładowe odpowiadające tej tematyce. Istnieje możliwość prowadzenia Instruktaży drogą elektroniczną, przygotowanie samouczków tematycznych w formacie PDF wraz z ze zbiorami do ćwiczeń (rastry, wektory). Szkolenia mogą się odbywać w naszej siedzibi, bądź w lokalizacji Zlecenoodawcy.

Instruktaże kartograficzne - praktyka - Niejednokrotnie napływają do nas zapytania dotyczące praktycznego wykorzystania i możliwości współpracy kartometrycznego Global Mapper z platformami NIE GIS-owymi / graficznymi, takimi jak Corel DRAW, wykorzystywanymi do ostatecznego graficznego wykończenia tworzonej mapy przeznaczonej do druku, opracowania publikacji, prezentacji itp. Jak dotąd i z różnych powodów programy GIS nie doczekały się zaimplementowania w nich tak zaawansowanych funkcji graficznych, jakie posiadają takie programy jak Corel DRAW, Illustrator, Freehand i podobne narzędzia graficzne. Pojawia się więc "nieciągłość" pomiędzy kartometrycznością GIS i jego mało wciąż doskonałymi możliwościami graficznymi, i NIE - kartometrycznymi ale zaawansowanymi w swych możliwościach platformami graficznymi. W wyniku tej "nieciągłości" mamy do czynienia - raz z w pełni kartometrycznymi mapami GIS, przy ich mało cieszącym oko wyglądzie graficznym, oraz dopracowanymi graficznie mapami powstającymi przy użyciu wspomnianych Corel DRAW, Illustrator, które jednak kartometryczne nie są z raci braku tychże funcji.
Czy zatem istnieje możliwość, bądź sposób, aby tą niekompatybilność pokonać ?
- Okazuje się, że tak i to z dobrym skutkiem, czego przykłady znajdzie Czytelnik w poniższych linkach.
Wszystkie mapy powstawały w Global mapper na bazie zakupionych rastrów i wektorów, jednak sam tzw. finishing nastąpił w Corel DRAW, dzięki czemu mapy zarówno zachowały pełną kartometryczność, w tym zgodność z GPS, przyjęły zadane odwzorowanie UTM, jak też są "przyjemniejsze" graficznie w odbiorze dla Użytkownika końcowego.

Zapraszamy tutaj:(MAPY
)


TWORZENIE MAP od podstaw - niejednokrotnie napływają też zapytania (głównie od entuzjastów pragnących samodzielnie stworzyć swoją prawdziwą mapę), które można streścić w zdaniu "Jak się tworzy mapy", "Jak się zabrać za zrobienie mapy". Z całą pewnością cierpliwy entuzjasta prędzej czy później wypracuje swój własny warsztat pracy, dobierze narzędzia, określi style, oswoi się z formalnościami i znajdzie swą własną optymalną technikę. My ze swej strony chętnie podzielimy się naszym doświadczeniem ze wszystkimi, którzy aż tak długo - próbować i uczyć się na błędach nie chcą, bądź nie mają na to czasu - jak choćby nasz znajomy absolwent - geodeta-kartograf, który na zaliczenie miał do wykonania mapę tematyczną. Tak się złożyło, że same ćwiczenia z Arc Info odbywane na studiach, nie w pełni przekładały się na wiedzę praktyczną w tym przypadku.

UWAGA: Pracujemy wyłącznie na danych pozyskanych legalnie z oficjalnych źródeł. Wraz z plikami wynikowymi otrzymują Państwo zaświadczenie o legalności odnośnych materiałów.
Przyjmujemy również do przepracowania materiały pochodzące z zasobów własnych Klienta, ale w tym przypadku nie możemy wystawić w/w zaświadczenia.
Otrzymujecie Państwo poświadczenie, że całość pracy została wykonana na podstawie materiałów dostarczonych przez Zleceniodawcę, te zaś po zakończeniu pracy zostały w całości zwrócone.
Wystawiamy Faktury VAT

We wszystkich sprawach prosimy o kontakt: e-mail

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego