Edycja warstw - Global_Mapper_20_GMutils v.1.0 by GeoX - GIS_OFERTA_KARTOGRAFIA_NAWIGACJA_GPS_LIDAR

Global_Mapper_20_GMutils v.1.0 by GeoX - GIS_OFERTA_KARTOGRAFIA_NAWIGACJA_GPS_LIDAR

Idź do spisu treści

Menu główne

Edycja warstw

GlobalMapper > O Programie
 
Zarządzanie warstwami - button png

Ten przycisk jest w programie GlobalMapper dostępem do zarządzannia zaimportowanymi do projektu warstwami.
Umożliwia ich wzajemne przenoszenie, włączanie i wygaszanie, a także pod prawym przyciskiem myszy
znajdujemy dostęp do kolejnych funkcji zaawansowanych
i ustawień dla wskazanych warstw.

W powyższym przykładzie - po uruchomieniu GlobalMapper, (na pustym ekranie) zastosowaliśmy funkcję Find Address
i wskazaliśmy do wyszukania lokalizację - Kozienice, Mazowieckie.  

  • Po odnalezieniu w zewnętrznej baze adresowej, z którą połączył się GlobalMapper, lokalizacji Kozienic, poleciliśmy utworzenie z niej punktu o takiej nazwie. W ten sposób wskazaliśmy programowi jakim obszarem będziemy się zajmowali w toku dalszego postępownia.  

  • Dla tak określonego miejsca (dla obszaru widocznego na ekranie) pobrano dane wysokościowe SRTM,

  • Następnie pobrano mapy z OpenStreetMap.com, aby utworzyć więcej niż jedną warstę dla naszej demonstracji.

  • W Panelu kontrolnym warstw przenieśliśmy do góry dane z OpenStreetMaps, pod nimi dane SRTM, a na wierzchniej warstwie pozostawiliśmy "User created Features", czyli w tym przypadku wyszukaną lokalizację Kozienic. W ten sposób wszystkie warstwy są widoczne w układzie logicznym.

  • Możemy rozpocząć dalszą pracę, jak chociażby wygenerować warstwice o zadanym odstępie cięcia poziomego, bądź

  • Korzystjąc z narzędzia "3D Path Profile" (patrz poniżej), wyznaczyć prostą, bądź krzywą i sprawdzić jaki kształt przybiera na niej profil wysokościowy.

  • Możemy tym narzędziem swobodnie zarządzać dowolną iloścą zaimportowanych warstw - rastrowych, wektorowych, włączać je i wygaszać w zależności od potrzeby wynikającej z toku pracy, jak również edytować je funkcjami zaawansowanymi znajdującymi się pod "prawym klawiszem" myszy...


*   *   *
Na kolejnych stronach prezentujemy galerie zrzutów
ekranowych prezentujące pracę w GlobalMapper, dalej zaś samouczki (Tutorials) opisujące dokładniej - kalibrację rastrów, korzystanie z serwerów WMS, import i wykorzystanie danych wysokościowych DEM, SRTM, pracę na wektorach, eksport do innych formatów, i wiele innej wiedzy...

*   *   *

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego