FILE on a MAP - Global_Mapper_20_GMutils v.1.0 by GeoX - GIS_OFERTA_KARTOGRAFIA_NAWIGACJA_GPS_LIDAR

Global_Mapper_20_GMutils v.1.0 by GeoX - GIS_OFERTA_KARTOGRAFIA_NAWIGACJA_GPS_LIDAR

Idź do spisu treści

Menu główne

FILE on a MAP

GlobalMapper > SAMOUCZKI

Global Mapper 15.1
- "PRZYPINANIE" do obiektów plików typu: URL, IMAGE, PDF, DOC, XLS, MP4, YouTube....... oraz wszystkich formatów obsługiwanych przez Global Mapper..

Jakiś czas temu pokazywaliśmy w zakładkach "Foto on a MAP" i "URL on a MAP" - sposoby dopinania do obiektów na ekranie Global Mapper innych linków...
Tym razem uporządkujemy ten temat i dodamy conieco...

1. Wskazując kursorem na ekranie GM obiekt wektorowy (przy włączonym Digitizer Tool) i wybierając EDIT > otwieramy okno "Modify Feature Info..."
W jego dolnej części, w lewej kolumnie mamy "Attribute Name" - nazwę atrybutu, w prawej zaś "Attribute Value" - wartość atrybutu...
- Attribute Name = może być dowolnym ciągiem zanków, który sami określimy. Stosownie do niego równie "dowolnie" przypisujemy ciąg "Attribute Value"...

Jednakże, aby skrypty Global Mapper mogły obsłużyć tekie "zestawy" powinny one stanowić jakiś logiczny sens i trzymać się zasad... W większości przypadków oba te skorelowane ciągi albo już istnieją w naszym zbiorze, albo powstają w naturalny sposób w czasie pracy w programie i "obróbce" danych. Używając (w tym oknie) przycisku "Edit..." możemy stosownie wyedytować (i skorygować) zarówno nazwę jak i wartość atrybutu. Taka sytuacja może np. powstać, gdy zaimportowaliśmy wektory z nazwami atrybutów zawierającymi polskie znaki diakrytyczne (ą, ł, ć, ś...). Pojawia się więc sytuacja, gdy nie możemy ich skutecznie posortować, gdyż w nagłówku kolumny Search > Search by Attributes, Name, and Description = występuje odmienny zapis aniżeli widzimy to w oknie Edit > Modify Feature Info > Attribute Name... Wówczas stosujemy edycję...

Dzisiejszy materiał dotyczy jednak tylko trzech określonych "Attribute names", których zachowanie odnosi się do tematu z nagłówka.

  • IMAGE_LINK - w Attribute Value : ścieżka dostępu do zdjęcia, obrazu, rastra > otwiera się w domyślnej przeglądarce graficznej...

  • GM_LINK - w Attribute Value : ścieżka dostępu do każdego pliku GIS obsługiwanego przez GM...

  • OPEN_LINK - w Attribute Value: ścieżli dostępu do WSZYSTKIEGO: PDF, Word DOC, Notatnik TXT, XLS, AVI, MP4, YouTube, URL, = do wszelkich plików wewnętrznych i zewnętrznych, dla których mamy zdefiniowany soft OTWIERAJĄCY !


Kiedy to uczynimy, w/w załączniki i linki URL zostaną przypięte do odnośnych linii, punktów i obszarów. Będą dostępne w każdej chwili, jeśli ich będziemy potrzebowali. Zostaną otwarte i będą edytowalne (w swoich własnych edytorach). Po wyjściu z tej opcji - znów pozostaną niewidoczne na mapie, lecz wciąż pozostaną w aktywnych atrybutach.

Jak je przywołać ?

Obiekt wskazujemy narzędziem: Feature Info Tool. To zwykle otwiera okienko "Feature Information". Tam zaś, pod prawym klawiszem pojawiają się opcje:

  • Copy Selected Attribute and value to the Clipboard

  • Open Selected Value as Internet URL

  • Download File from URL and Load as New layer

  • Open Selected Value as File in Windows

  • Create New Line with Dist/Bearing/COGO Input from Point

Możemy skorzystać z tych opcji i wybrać właściwą ...

Uwaga: Generalnie,
OPEN_LINK - otwiera automatycznie KAŻDY plik, który ma rozszerzenie i skojarzony program, który je obsługuje. Użytkownik doceni to udogodnienie, kiedy zacznie go potrzebować. W czasie pracy pojawia się wiele sytuacji, gdy potrzebujemy uzupełnić: dane opisowe obiektu (nie mieszczące się w zakresie "Description", poprawić tabelę XLS, pobrać informację z Internetu dotyczące tego obiektu, lub tej klasy obiektów. Poniżej OPEN_LINK w akcji...

*   *   *


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego