Geocoding NMEA - Global_Mapper_20_GMutils v.1.0 by GeoX - GIS_OFERTA_KARTOGRAFIA_NAWIGACJA_GPS_LIDAR

Global_Mapper_20_GMutils v.1.0 by GeoX - GIS_OFERTA_KARTOGRAFIA_NAWIGACJA_GPS_LIDAR

Idź do spisu treści

Menu główne

Geocoding NMEA

GlobalMapper > SAMOUCZKI

Geotagowanie zdjęć w oparciu o zapis NMEA Data Log

 • GlobalMapper > GPS > Setup > Data Logging Setup = umożliwia zaznaczenie opcji Log GPS Data to Text File oraz Log NMEA Sentence to File. To bardzo ciekawe i przydatne możliwości dot. nawigacji GPS oraz wyciągnięcia z zapisu śladu wielu użytecznych informacji.

 • Po zakończeniu wycieczki, czy prac terenowych zapisany w pliku GPX, XYZ lub innym formacie wektorowym ślad - zawiera informacje odnoszące się głownie do Waypointów i samej drogi (śladu) naszej wędrówki / jazdy.

 • Wydobycie informacji "Per Vertex" jest również możliwe. Węzły na śladzie zapisywane są zazwyczaj w odstępach 1 sekundowych i zawierają takie informacje jak: <Idx>; <Longitude>; <Latitude>; <Elevation>; <Time>; <Speed>; <Heading>; <Elapsed Time> - warto więc z nich skorzystać.

 • Powracamy do GlobalMapper > GPS > GPS Setup i zaznaczamy opcję Read From File (NMEA Format Only) > Select. Przechodzimy do onka Explorera Windows i wyszukujemy zapisany log NMEA na dysku. > OK

 • Na ekranie GlobalMapper pojawia się nasz domyślny kursor GPS i rozpoczyna się odtwarzanie naszego śladu zgodnie z wartościami zapisanymi w pliku NMEA Log.

 • Po zakończeniu tego procesu (trwa to kilka minut) otrzymujemy na ekranie wyrys trasy BEZ waypointów, ale z pełną informacją dotyczącą każdego Vertexa (węzła trazy w odstępach 1 sec.)

 • GlobalMapper > Edit > Select All Features with Digitizer Tool - zaznaczamy nasz kompletny ślad

 • GlobalMapper > File > Export Vector Format ... > GPX File > All Loaded Data / exportujemy ślad do pliku GPX, który nam będzie potrzebny za chwilę

 • Jeśli korzystamy z programu GPicSync do geotagowania zdjęć w oparciu o ich Time_Stamp > uruchamiamy go...

 • Wybieramy Pictures Folder / w którym zgromadziliśmy zdjęcia dot. naszego śladu / wędrówki/ obmiarów...

 • Wybieramy GPS file / naszego śladu, plik który przed chwilą utworzyliśmy w oparciu o zapis NMEA Log...

 • Ustawiamy czas zgodności Time_Stamp zdjęcia ze śladem GPX na 1 sec (!) i dokonujemy synchronizacji.

 • Program analizuje Time_Stamp zdjęć i przypisuje je Vertexom śladu, jednocześnie dopisując do EXIFa zdjęć pozycję geograficzną odnośnego Vertexa. Proces trwa kilka chwil (w zależności od ilości zdjęć, które geotagujemy).

 • Po zakończeniu procesu otrzymujemy katalog zgeotagowanych zdjęć oraz plik KML. Warto podkreśliś, że geotagowanie w oparciu o vertexy (węzły śladu) z zapisu NMEA daje dokładność (różnica czasu = 0) !!! Każde więc zdjęcie stoi w odrębnej lokalizacji praktycznie zgodnej z miejscem jego wykonania.


Przyjrzyjmy się więc przebiegowi i wynikom tego, co opisano powyżej

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego