Global Mapper UTILS - Global_Mapper_20_GMutils v.1.0 by GeoX - GIS_OFERTA_KARTOGRAFIA_NAWIGACJA_GPS_LIDAR

Global_Mapper_20_GMutils v.1.0 by GeoX - GIS_OFERTA_KARTOGRAFIA_NAWIGACJA_GPS_LIDAR

Idź do spisu treści

Menu główne

Global Mapper UTILS

GlobalMapper
Zestaw narzędzi GMutils

GMutils v1.0 by GeoX
Program GMutils jest zestawem dodatkowych narzędzi, który wspomaga pracę z programem Global Mapper firmy Blue Marble Geographics (w dowolnej wersji).
Narzędzia zostały zaprojektowane ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb polskich użytkowników programu.
W aktualnej wersji dostępne są następujące opcje:

* Moje pliki GIS
* Mapy internetowe
* Informacje katastralne
* Podział sekcyjny
* Ilustrowana Pomoc (Help)

Program jest darmowym dodatkiem dla wszystkich Klientów GeoX.

© 2015 GeoX

Moje pliki GIS w oknie GMutils

Moje pliki GIS
Oprócz zalecanej wstępnej konfiguracji programu Global Mapper (w tym założenie stylów, określenie
Code Page dla etykiety itd.), w codziennej pracy GISowca niezwykle ważna jest przemyślana organizacja zbiorów danych, w tym danych podstawowych - wektorów, rastrów TOPO, ORTO, NMT - jak również szybki do nich dostęp z poziomu samego programu Global Mapper. Zakładka “Moje pliki GIS” zdecydowanie ułatwia ten proces. Po uruchomieniu przycisku pojawi się menu udostępniające katalogi tematyczne predefiniowanych zbiorów danych (przy czym Użytkownik może je dowolnie konfigurować i rozbudowywać w zależności od pojawiających się potrzeb i własnych upodobań). Po wybraniu zbioru zostaje on automatycznie zaimportowany do aktywnego okna Global Mapper jako warstwa aktywna, gotowa do przetwarzania. Jednocześnie zbiór / warstwa pojawia się na liście warstw (Control Center) w Global Mapper.

Przycisk Zarządzaj... (u dołu okna “Moje pliki GIS”) - wyświetla dodatkowe okno pozwalające na organizowanie danych użytkownika (dodawanie nowych zbiorów / warstw tematycznych...). Zbiory można dodawać metodą "przeciągnij i upuść", przeciągając je na okno GMutils lub na okno zarządzania “Moje pliki GIS. Można również te zbiory dodawać i edytować bezpośrednio wewnątrz katalogu instalacyjnego GMutils po zakończeniu instalacji i rejestracji. Zbiory zachowują się identycznie jak wszystkie inne na dyskach pamięci. Istotną cechą tego narzędzia jest możliwość dodawania również całych folderów zawierających dowolne dane/warstwy/zbiory GIS.

W przypadku dodania folderu, menu „
Moje pliki GIS” wyświetli w formie drzewiastej struktury całą zawartość tego folderu wraz z podfolderami, przy czym po zmianie zawartości folderu, menu zaktualizuje się automatycznie.

W aktualnej v. GMutils dostarczono przykładowy zestaw kilkunastu przydatnych wektorów: - granice administracyjne, siatki map i inne.

Okno GMutils - Mapy internetowe

Mapy internetowe

Działanie tego narzędzia polega na wyświetleniu obszaru
odpowiadającemu aktualnemu widokowi ekranu Global Mapper w interetowym serwisie mapowym. Ma to zastosowanie referencyjne, gdy podczas pracy Użytkownik pragnie skonfrontować dane, nad którymi pracuje ze stanem zobrazowanym w innych serwisach
mapowych
(nawet w kilku jednocześnie) i bez użycia serwisu WMS spod samego Global Mapper, co czyni operację znacznie wygodniejszą i nie angażuje programu. Aktualnie w dostarczonej v. GMutils dostępne są: Google Maps, Geoportal, Targeo, mapGo, Zumi, Bing Maps.

Poniżej:
(przykład) - obszar Nadleśnictwa Namysłów otwarty na ekranie GlobalMapper oraz uruchomiona funkcja pokazania tego obszaru w serwisie Geoportal.gov.pl.  

*     *     *

Okno GMutils - Mapy internetowe - przeniesienie zobrazowania do Greoportal
GMutils - Nadleśnictwo Namysłów wyświetlone w serwisie Geoportal

Informacje katastralne

Narzędzie wykorzystujące serwisy WMS Geoportalu. Wyświetla informacje katastralne dotyczące aktywnego widoku z Global Mapper: województwo, powiat, gmina, numer obrębu, numer i identyfikator działki.
Wyświetlane informacje dotyczą centralnego punktu okna widokowego.

Uwaga:
Po zmianie widoku na ekranie Global Mapper (zoom, przesunięcie...) należy uruchomić przycisk
Odśwież”, celem aktualizacji informacji w oknie Informacje katastralne. Okno to jest widoczne do momentu, gdy Użytkownik zdecyduje o tym, by je zwinąć lub wygasić całkowicie.

*     *     *

GMutils - Podział sekcyjny

Podział sekcyjny

Funkcja kreślenia podziałów sekcyjnych (500, 1000, 2000, 5000)
dla map w państwowych układach 1965 i 2000, w szczególności map zasadniczych (wielkoskalowych). Po wybraniu ustawień następuje wykreślanie siatek podziałów zaś powstała warstwa wektorowa pojawia się na liście warstw w Control Center Global Mapper (User Created Features)


*     *     *

GMutils - Podział sekcyjny
GMutils - Podział sekcyjny - postęp
GMutils - Podział sekcyjny - efekt
GMutils - Podział sekcyjny - efekt zbliżenie

Przed instalacją GMutils...
Pragniemy zwrócić uwagę Użytkownika na następującą kwestię:
Jedno z dostarczonych narzędzi o nazwie “
Moje pliki GIS” zostało stworzone w celu wspomagania zarządzania podstawowymi zasobami GIS Użytkownika (lokalizacji i szybkiego do nich dostępu). Wskazane jest więc, aby przed rozpoczęciem instalacji Użytkownik rozważył ten temat i zadecydował na której partycji i w jak nazwanym folderze zamierza usystematyzować Swoje zasoby (wektory, rastry, inne ważne i potrzebne archiwa wykorzystywane w codziennej pracy).

Temat nie koniecznie dotyczy opracowań wynikowych, lecz głównie źródłowych - jak np. siatki podziałów, wektory granic admininistracyjn
ych i inne, rastry podkładowe różnego typu oraz zbiory ORTO, TOPO, NMT, LIDAR itd. Odnosi się to również do Atlasów zbiorczych (Global Mapper Map Catalog), posiadanych bądź sukcesywnie tworzonych.

Z naszego punktu widzenia jest to jedno z podstawowych zagadnień efektywnej pracy. Taki folder docelowy - Użytkownik może utworzyć w wybranej lokalizacji bądź przed instalacją
GMutils i tam ją skierować, bądź też wybrać taki folder w czasie postępu instalacji (zostanie o to zapytany). Sugerujemy, aby był to folder z łatwym dostępem, o prostej ścieżce i utworzony na partycji o stosunkowo dużej wolnej przestrzeni dyskowej.

UWAGA: Program GMutils można uruchomić zarówno przed jak i po uruchomieniu GlobalMapper, jednakże jego aktywność rozpoczyna się z chwilą otworzenia GlobalMapper (o czym program zasygnalizuje, gdyby GlobalMapper nie był jeszcze uruchomionu"

Instalacja GMutils jest szybka, prosta i intuicyjna. Jest niezależna od posiadanej wersji Global Mapper i współpracuje z dowolną z nich.


*     *     *


(c) 2015 GeoX
www.globalmapper.com.pl
www.geox.geo.pl
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego