GM-15.1 Interesting Options - Global_Mapper_20_GMutils v.1.0 by GeoX - GIS_OFERTA_KARTOGRAFIA_NAWIGACJA_GPS_LIDAR

Global_Mapper_20_GMutils v.1.0 by GeoX - GIS_OFERTA_KARTOGRAFIA_NAWIGACJA_GPS_LIDAR

Idź do spisu treści

Menu główne

GM-15.1 Interesting Options

GlobalMapper > O Programie

Poprawki i udoskonalenia Global Mapper praktycznie dokonują się codziennie. Dowiadujemy się o nich zwykle przy okazji kolejnej odsłony programu z pliku Whats New, z Forum, albo wprost od Mike Childs'a - GlobalMapper Guru i Autora tego softu. W poniższym panelu zaprezentujemy kilka z nich, które szczególnie nam się spodobały.

01. NEW EXTENSIONS:
GM 15.1 >
Help > Module/Extension License Manager ...
W lewym panelu okna, do którego dotrzemy w ten sposób znajdziemy trzy check-pola : GEM (Global Energy Module), Lidar (LIDAR Module), OTF (OTF Module).
To wyspecjalizowane i niestety płatne potężne rozszerzenia porgramu, które jak wszyscy pamiętają dotychczas był typu "All-in-one". Niestety tak już nie jest. Wymienione trzy panele rozszerzeń są jednak tak dalece wyspecjalizowane, że instytucje, które będą nimi głównie zainteresowane nie zwrócą raczej uwagi na dodatkowe koszty, te zrekompensują się bardzo szybko.

Jednak w prawej części okna Extension/Add-In Module Manager, zobaczymy dwa inne rozszerzenia:
OVERVIEW Extension oraz The COAST Extension. Ten drugi, to ciekawy, darmowy program służący do szacowania kosztów powodzi. Zbudowany został na bazie Global Mapper SDK i jego pełna nazwa brzmi: Coastal Adaptation to Sea Level Rise Tool (COAST Damage Assessment Tool). Ogólnie, po stworzeniu stosownego scenariusza i określeniu wielu wymaganych do tego parametrów, przy obecności wektorów działek i modelu DEM - program generuje rezultat podniesienia się poziomu morza (wody) i szacuje SZKODY wyrządzone w rejonie wynikające z zalania terenu i znajdujących się tam budowli (infrastruktury).

OVERVIEW Extension: - Zazwyczaj pracujemy na rozległych przestrzennie zbiorach, znacznie wykraczających poza bieżący obszar roboczy widoczny na ekranie. Znamy zasięg zbiorów i w zasadzie możemy co jakiś czas przejść do View > Full View, aby przenieść się do innego miejsca. Panel Overview to już nieco inny komfort pracy. Włączając go (ikonka zielonej książeczki z czerwonym punktem, która pojawia się na pasku ikon po aktywacji tego panelu) - wywołujemy na ekran podgląd zasięgu naszych zaimportowanych w projekcie zbiorów. Czerwona ramka pokazuje bieżący zasięg widoczny na ekranie. Aby przenieść się w inny obszar wystarczy w Panelu Podglądu zatoczyć nową markę (kursorem myszy), bądź tylko wskazać ten nowy obszar strzałką kursora. Ekran się odświeży, pojawi się nowa czerwona ramka odpowiadająca nowej sytuacji...

*   *   *

Custom Shader Preview:
Panel Custom Shader dostarcza nam wielu opcji tworzenia i dostosowania nowego Shadera do naszych potrzeb i oczekiwań. Ostatnio (luty 2014) został doposażony z element podhlądu Shadera na etapie jego tworzenia. Podgląd odświeża się dynamicznie przy każdej zmianie parametrów i ustawień - odpowiadając wyglądem Skali Wysokości (Elevation Legend), którą widzimy na ekranie po wczytaniu danych wysokościowych i wybraniu z listy Shadera. Podgląd pozwala dynamicznie manipulować ustawieniami już w czasie dostosowywania Shadera do naszych potrzeb. Warto pamiętać, że na ostateczny wygląd cieniowania terenu wpływają ustawienia: Configuration > Vertical Options oraz Shader Options i Custom Shader Options.

*   *   *

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego