Multi PathProfiles with Line Name - Global_Mapper_20_GMutils v.1.0 by GeoX - GIS_OFERTA_KARTOGRAFIA_NAWIGACJA_GPS_LIDAR

Global_Mapper_20_GMutils v.1.0 by GeoX - GIS_OFERTA_KARTOGRAFIA_NAWIGACJA_GPS_LIDAR

Idź do spisu treści

Menu główne

Multi PathProfiles with Line Name

GlobalMapper > O Programie
 
 
 

MultiPathProfile with Line Name > Niespodzianka od Mike...

Przy obecności NMT (SRTM, DEM, ASTER GDEM) w przestrzeni roboczej Global Mapper 13.10 istnieją przynajmniej dwa podstawowe sposoby uzyskania przekroju poprzecznego terenu:

  • (1) Uruchamiając ikonę "3D Path Profile / Line od Sight" - rysujemy narzędziem "Digitizer Tool" wektor linii prostej, łamanej lub krzywej i od razu otrzymujemy okno Path Profile/Line of Sight z przekrojem terenu oraz opcjami analitycznymi.

  • (2) Przy istnieniu w przestrzeni roboczej wektorów (śladów, linii dróg, lub innych) wskazujemy wybrany wektor narzędziem "Digitizer Tool", a następnie prawym klawiszem myszki otwieramy okno dialogowe, w którym zaznaczamy "PATH PROFILE - Generate Path Profile Along Line" uzyskując ten sam efekt co poprzednio, z tym że analizujemy przekroje wzdłuż istniejących już linii wektorów.


W v.13.10 GlobalMapper - Mike wprowadził możliwość dodatkową, polegającą na tym, że wskazując (jak w pkt. 2) kolejne linie/wektory istniejące w przestrzeni roboczej - generujemy kolejne okna PathProfile/Line of Sight nie tracąc z pola widzenia poprzednio zaznaczonych. Umożliwia to wprost na ekranie jednoczesne porównywanie / analizowanie wielu przebiegów pionowych różnych wektorów. Co więcej - okno dialogowe PathProfile / Line of Sight może być indywidualnie edytowane i przemieszczane w obszarze roboczym, co jeszcze bardziej ułatwia przeprowadzenie analizy porównawczej poszczególnych przekrojów.

Powyższe możliwości można więc wykorzystać do przeanalizowania długiego koryta rzeki (przy obecności DEM terenu).
Przykładowo, w odstępach co 1km - powiedzmy zgodnie z oficjalnym podziałem KM rzeki stawiamy proste odcinki wektorów w jej międzywalu.
Każdą linię nazywamy (LineName) powiedzmy w formie: KM458,  KM457,  KM456 itd lub dowolnie.

Dotychczas, GlobalMapper tworzył dla każdej z tych linii PathProfile/Line of Sight identyczne okna w których fig. oprócz samego przekroju dwie pozycje:
From Pos:.........   To Pos:...
Wydaje się to logiczne i przydatne. Jednakże wobec obecności wielu wygenerowanych przekrojów - trochę zbyt mało, aby szybko zorientować się który z przekrojów przyporządkowany jest której linii i odwrotnie.
Dlatego też, w v. 13.10 Mike (Twórca GlobalMapper) rozszerzył funkcjonalność okien dialogowych PathProfile/Line of Sight w ten sposób, że O ILE analizowany wektor (Line)
posiada indywidualną nazwę - pojawia się ona -

  • Na belce tytuowej PathProfile/Line of Sight

  • W pierwszej linii okienka "Path Details" - uruchamianedo spod : Options > Path Detail

  • Na zrzucie ekranowym przekroju poprzecznego File > Save to Bitmap (BMP) File ...


Dzięki temu - nie tylko możemy wygenerować wiele przekrojów poprzecznych jednocześnie i dowolnie rozmieścić je w obszarze mapy w polu roboczym Globalmapper, ale znacznie łatwiej się w nich orientować, jak rwnież wyeksportować w postaci pliku tekstowego (Path Details) i graficznego obrazu każdego z przekroi, zachowując pełną kontrolę nad tym, która linia (Nazwa Linii) przyporządkowana jest do otrzymanych danych analitycznych.
Można więc łatwo stworzyć LEGENDĘ mapy o wielu przekrojach w celu dalszych opracowań i analiz.

Poniżej przykłady tych realizacji.

*   *   *


Rysujemy dwie linie w międzywalu rzeki
Dla wybranej linii tworzymy PathProfile...
Show Water on Elevation data
Generujemy przekrój dla kolejnej linii
Patch Details
Indywidualna edycja wyglądu Patch Profiles
Edycja linii do generowania PathProfiles
Patch Profiles
Path Profiles
PathProfile/Line of Sight
Path Details
Another example of Multi Path Profile created with GlobalMapper v.13.2
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego