POBIERALNIA - Global_Mapper_20_GMutils v.1.0 by GeoX - GIS_OFERTA_KARTOGRAFIA_NAWIGACJA_GPS_LIDAR

Global_Mapper_20_GMutils v.1.0 by GeoX - GIS_OFERTA_KARTOGRAFIA_NAWIGACJA_GPS_LIDAR

Idź do spisu treści

Menu główne

POBIERALNIA

GlobalMapper > GALERIE

W POBIERALNI map pokażemy Wam efekty pracy w GlobalMapper i udostępnimy do ściągnięcia przykładowe pliki. Efekt finalny pracy nad mapą może być różnoraki. Zazwyczaj mapy są drukowane. Czasami jednak pojawia się potrzeba zaprezentowania ich na ekranie i nie tylko osobom patrzącym na ten sam monitor, ale i szerszemu gronu odbiorców. Z uwagi na wielką popularność przeglądarki GoogleEarth i jej duże możliwości - do takich celów generujemy plik KMZ - jest to zzipowany KML. Użytkownicy takich map w sieci łatwo mogą nanosić własne obiekty, linkować firmy, lokalizacje, podpinać zdjęcia... Dlatego KMZ wydaje nam się Cool...
Do dalszych prac zachowujemy scalony pakiet natywnego pliku GlobalMapper, jakim jest [.GMP]. Otwiera się bez "bólu" na każdym innym stanowisku GM, nie "woła" o żadne brakujący pliki i pamięta ustawienia...
Poniżej GMINA BARANÓW PUŁAWSKI - w plikach JPG
, KMZ, GMP i w dodatku w 3D.
(TU
) zaś szybki link do strony Gminy Baranów z mapą także do pobrania... Miłej zabawy.

*   *   *

Mapa Turystyczno-Administracyjna Powiatu Kozienickiego -

W pliku (JPG
) - przeglądarka graficzna - 2.56 MB

W pliku (KMZ
) - Google Earth i Global Mapper - skalibrowana mapa powiatu na tle naszej planety - 9.56 MB /
Aby wykorzystać ten plik należy zainstalować GoogleEarth
ze strony : GoogleEARTH
W przeglądarce GoogleEarth warto przejść do zakładki "Warstwy
" i zaznaczyć wyświetlanie "Panoramio"; "Wikipedia"; "Miejsca"; "Drogi", "Galeria", "Globalna świadomość" i "Użyteczne miejsca" > pojawią się wówczas na tle mapy liczne nowe informacje, zdjęcia i filmy YouTube zamieszczone na tym obszarze przez aktywnych użytkowników.... Dodawajcie Wasze własne...

W pliki (GMP
) - Global Mapper - skalibrowana mapa powiatu - 16,9 MB /
Aby wykorzystać ten plik należy zainstalować Trial GlobalMapper
ze strony: GlobalMapper
Miłej zabawy...

*   *   *

Powyżej - Mapa Powiatu Kozienickiego na ekranie programu Global Mapper :
- widoczne linie współrzędnych co 1'
- pełna możliwość nawigacji w terenie, dodawania własnych punktów, kreślenie profili wysokościowych wzdłuż wybranej drogi, mierzenie odległości i powierzchni. Mapa w odwzorowaniu (rzutowaniu) UTM
- (Universal Transverse Mercator); Układ odniesienia WGS_84 / pełna zgodność z GPS.


*   *   *

Zróbmy mały eksperyment:
1. Otwieramy w Global Mapper mapę Powiatu Kozienickiego
... i obwiedziemy narzędziem "Digitizer" granicę gminy Grabów nad Pilicą... Jasnozielony obszar - to właśnie Gmina Grabów...

2. Zaznaczmy ten obszar, aby go uaktywnić i przeprowadzić pomiary...
W otwartym oknie "Feature Measurement Information"... odczytujemy
- Enclosed Area = 124745452 m kw / = 124,74 km kw / obszar gminy...
 (Sama gnina Grabów nad Pilicą określa na swojej stronie wlasny obszar na 125
km kw...) , zatem przy tak szybkim - na potrzebę tego doświadczenia - i nieprecyzyjnym wykonaniu obwiedni jej granic, trafiliśmy prawie "dokładnie" w te same wartości, o czym nie mieliśmy pojęcia na starcie tego pokazu... Jest więc OK...
- Length Perimeter = 70.912 km / długość granicy... / tych danych już nie znajdziemy chyba na żadnej stronie, żadnej gminy - no bo i "po co" taka wiadomość...?! Global Mapper
potrafi ją jednak określić...

*   *   *

3. Dla wybranego obszaru pobieramy dane wysokościowe SRTM...
Odwzorowanie barwne zastosowane w tym przykładzie to HSV Shader..

*   *   *

4. Teraz już możemy wyznaczyć profil wysokościowy wzdłuż dowolnej prostej, lub łamanej...
- Wyznaczamy zatem dwa dowolne punkty (A) i (B) i wyznaczamy profil...
- Przemieszczając kursor wzdłuż podstawy profilu - wyświetlane zostają dane wysokościowe odpowiadających punktów w terenie...

*   *   *

Opisane wyżej operacje są jedynie prostym przykładem i wstępem do dokładnej analizy powierzchniowej, a także przestrzennej wybranych obszarów. Tu wkraczamy w zakres zainteresowania i działania GIS - Geograficznego Systemu Informacyjnego. Nadając poszczególnym cechom - czyli obszarom, liniom i punktom odpowiednie wartości - jesteśmy w stanie modelować i analizować przestrzeń zainteresowania pod wieloma aspektami - demograficznym, rolniczym, dot. zasobów mineralnych, hydrograficznym i hydrologicznym, związanym z gospodarką leśną, obszarami chronionymi, występowaniem gatunków, zagospodarowaniem przestrzennym, symulować procesy wzajemnego oddziaływania, odnajdywać wzajemne związki, a także np. określać zlewnię wód i szacować potencjalne zagrożenia - powodziowe, pożarowe, erozję gleb i wszelkie zaminy dynamicznie rozgrywające się w środowisku...

*   *   *

"LKP 2010 - Puszcza Kozienicka" - w pliku KMZ... albo TU..

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego