PUNKTY ODNALEZIONE - Global_Mapper_20_GMutils v.1.0 by GeoX - GIS_OFERTA_KARTOGRAFIA_NAWIGACJA_GPS_LIDAR

Global_Mapper_20_GMutils v.1.0 by GeoX - GIS_OFERTA_KARTOGRAFIA_NAWIGACJA_GPS_LIDAR

Idź do spisu treści

Menu główne

PUNKTY ODNALEZIONE

KARTOGRAFIA > PUNKTY OSNOWY

Odnalezione Punkty osnowy poziomej i pionowej:

Na tej stronie będziemy zamieszczać odnalezione przez nas punkty osnowy pionowej i poziomej.

1. REPER - Brzeźnica, powiat kozienicki, droga krajowa 48 (Koziencie - Puławy), na elewacji frontowej kościoła pw. Najświętszego Serca Jezusa i św. Leonarda. Obecny kościół został wybudowany w latach 1921-34.

Reper ma ładną stalową głowicę, zachowaną w dobrym stanie, z czytelnym napisem ZNAK WYSOKOŚCI PN i orłem.

*   *   *

Dane repera zdjęte z mapy:

Pozycja (UTM/WGS84): 51 33' 18.8874" N;  21 38'07.7226" E
Wysokość: 112.872m (n.p.m.)

Dane katalogowe tego repera:

- punkt osnowy wysokościowej II klasy
- wysoko
ść n.p.m w układzie Kronsztadt'86: 115.718
- wspó
łrzędne orientacyjne X,Y w układzie 1992 - 413103. 682633.,
co w przeliczeniu na WGS-84 daje 51-33-17.37 21-38-07.01
Wysoko
ść zgadza się z mapą Topo 10k ukł 65
I to by było na tyle.


*   *   *

Lokalizacja kościoła w Brzeźnicy
Reper - punkt wysokościowy na elewacji kościoła w Brzźnicy
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego