Spliting complex SHP - Global_Mapper_20_GMutils v.1.0 by GeoX - GIS_OFERTA_KARTOGRAFIA_NAWIGACJA_GPS_LIDAR

Global_Mapper_20_GMutils v.1.0 by GeoX - GIS_OFERTA_KARTOGRAFIA_NAWIGACJA_GPS_LIDAR

Idź do spisu treści

Menu główne

Spliting complex SHP

GlobalMapper > SAMOUCZKI

Rozdzielanie na warstwy złożonego pliku [.shp].
Wektory GIS przekazywane są najczęściej w formacie [shp]. Dobrze, gdy każda klasa obiektów stanowi odrębny zbiór (składa się on z grupy plików o tej samej nazwie z rozszerzeniami .dbf, .prj, .shp, .shx). Co zrobić jednak, gdy otrzymujemy bardzo złożony pakiet SHP zawierający liczne klasy w tym samym zbiorze ?
GlobalMapper wyselekcjonuje nam poszczególne klasy i zapisze jako odrębne grupy, którym już łatwo nadamy stosowne atrybuty. Jak to zrobić ?
1. Importujemy nasz pakiet SHP do Globala
2. Analizujemy atrybuty dostępne we wszystkich klasach > Search by Attributes, Name, and Description...
W analizowanym poniżej przykładzie mieliśmy całą listę atrybutów dla poszczególnych klas, jednakże pragnęliśmy właśnie rozdzielić ten zbiór na poszczególne odrębne klasy. Jedynym atrybutem, który mógł się do tego nadać byL "ITEM" - gdzie poszczególne klasy były nazwane np. Agricultural, Construction sites, Forests, Water bodies, Railways itd.
3. Wskazując PRAWYM klawiszem myszy w oknie > Overal Control Center, wybraliśmy w rozwiniętym menu opcję: Split Into Separate Layers Based on Description/Attribute Value... i następnie w kolejnym oknie > Select Attribute to Split On... z rozwijanej listy wybraliśmy atrybut "ITEM" - tak charakterystyczny dla tego konkretnego zbioru...
4. Po chwili w oknie Overal Control Center pojawiła się lista grup wszystkich klas w układzie alfabetycznym.
5. Poszczególne warstwy odnoszące się do klas obiektów - w tym oknie można przegrupować oraz edytować nadając dowolne style konturu, wypełnienia, etykiet oraz wyselekcjonować wartości atrybutów wyświetlane przy otwarciu pliku na ekranie roboczym w Globalmapper.

Poniżej w formie SlideShow przedstawiamy tą sekwencję postępowania:
UWAGA: Aby zobaczyć opisy poszczególnych obrazów - utrzymaj kursor ponad jego górną krawędzią ...

*   *   *


Eksport do formatu GMP.
Ze względu na to, że format wewnętrzny GlobalMapper zachowuje wszelkie atrybuty, ustawienia nadane klasom w czasie edycji, oraz umożliwia dalszą edycję itd, zdecydowaliśmy się na zapis całego pakietu danych w tym właśnie formacie. Tym niemniej w pewnych zastosowaniach warto wyeksportować każdą klasę odrębnie...

*   *   *

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego