Watershed - Zlewnia - Global_Mapper_20_GMutils v.1.0 by GeoX - GIS_OFERTA_KARTOGRAFIA_NAWIGACJA_GPS_LIDAR

Global_Mapper_20_GMutils v.1.0 by GeoX - GIS_OFERTA_KARTOGRAFIA_NAWIGACJA_GPS_LIDAR

Idź do spisu treści

Menu główne

Watershed - Zlewnia

GlobalMapper > O Programie > ZLEWNIA
 
 • 23 września 2010 - (po dwóch wersjach Beta 1, 2 - testowanych bezpłatnie przez trzy tygodnie przez wszystkich chętnych, GlobalMapper ogłosił dostępność v.12 Final. Wśród wielu ulepszeń i nowych funkcji pojawiła się też funkcja Watershed - analiza zlewni... Temat szczególnie aktualny w kontekście nasilających się od pewnego czasu "niespodzianek" klimatycznych, lecz także bardzo aktualny z uwagi na rosnące zainteresowanie ochroną zasobów wody pitnej i wody o dobrej jakości.

 • Opcja generalnie działa tak:

 • - Określamy obszar bieżącego zainteresowania

 • - Importujemy dane wysokościowe (w tym wprost z pod GlobalMapper - dane SRTM lub ASTER-GDEM dla obszaru

 • - Pod zakładką (File) > wybieramy : (Generate Watershed)... i już ! Należy zapoznać się z informacjami nadpisanymi przy opcjach wybieranych w tym oknie i określić stosownie. W zależności od skali (obszaru) i jego złożoności wysokościowej - generowanie trwa "kilka chwil", jednakże otrzymujemy: elementarne zlewnie i kontur strumieni w każdej z nich - wynikające z charakterystyki terenu. Dane te mają charakter wektorowy (obszary i linie) i podlega dalszej edycji.

 • - w tym : pomiar obszaru jednej lub wybranych zlewni, pomiar nachyleni(spadku) strumienia zlewni na profilu wysokościowym

 • - edycja koloru i opisu wszystkich elemantów

 • - eksport do wielu fortamtów rastrowcyh i wektorowych do dalszego wykorzystania ...

 • - obszarom zlewni można oczywiście nadać globalną półprzezroczystość, tak aby łatwiej identyfikować jej ułożenie na tle mapy topograficznej, bądź zdjęcia satelitarnego znajdującego się w tle...


Za jakiś czas w tym miejscu pojawi się kilka prezentujących temat ilustracji...

*   *   *

Watershed streams generated over DEM data
 • Dane wysokościowe w modelu kolrosytycznym WhiteShader z wygenerowanymi (widocznymi) strumieniami poszczególnych zlewni.

Watershed areas only over DEM data
 • Na bazie modelu wysokościowego terenu - wygenerowane (Generate Watershed Areas) obszary poszczególnych zlewni (bez uwidocznionych odnośnych strumieni zbierających wody zlewni)

Watershed Areas and Streamlines over DEM data
 • Obszary i strumienie główne zlewni

Elevation cross-section along selected stream
 • Profil wysokościowy wybranego strumienia zlewni - spadek, długość odcinków, długość całkowita

In addition to watershed areas and streams - elevation contours generated over area
 • W tle danych o obszarach zlewni oraz ich strumieniach, zobrazowano warstwice o zadanym cięciu poziomym...

3D View of Watershed areas
 • Model 3D zlewni, jej obszarów składowych, elementarnych strumieni i ich połączeń...

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego