WMS - Geoportal IKAR - Global_Mapper_20_GMutils v.1.0 by GeoX - GIS_OFERTA_KARTOGRAFIA_NAWIGACJA_GPS_LIDAR

Global_Mapper_20_GMutils v.1.0 by GeoX - GIS_OFERTA_KARTOGRAFIA_NAWIGACJA_GPS_LIDAR

Idź do spisu treści

Menu główne

WMS - Geoportal IKAR

GIS / WMS / GPS > Serwisy WMS_WFS

IKAR - Geoportal Państwowego Instytutu Geologicznego. (LINK2)
Na stronie (
LINK) znajduje się długa lista tematycznych serwerów WMS.
Dodano też bardzo przydatny materiał "
Krótka instrukcja obsługi WMS" (LINK)
Na tej stronie znajdziemy też dwa przyciski przekierowania:

Warto sprawdzić te linki w GlobalMapper: My zajęliśmy się bliżej - linkiem:

Obszary zagrożone podtopieniami
http://epsh2.pgi.gov.pl/GeoServices/obszary_zagrozone/wms
czytaj poniżej...*   *   *

WMS'y n a Geoportalu IKAR:

Baza: Jaskinie Polski
http://ikar2.pgi.gov.pl/services/CBDG_JASKINIE/MapServer/WMSServer
Szczegółowa mapa geologiczna Polski (SMGP) 1:50 000
http://ikar2.pgi.gov.pl/services/SMGP_50/MapServer/WMSServer
Baza otworowa Centralnej Bazy Danych Geologicznych (CBDG)
http://ikar2.pgi.gov.pl/services/CBDG_otwory/MapServer/WMSServer
Mapa geologiczna Polski (MGP) 1:1 000 000
http://ikar2.pgi.gov.pl/services/MGP1MLN/MapServer/WMSServer
Mapa geologiczna Polski (MGP) 1:500 000
http://ikar2.pgi.gov.pl/services/MGP_500/MapServer/WMSServer
Główne Zbiorniki Wód Podziemnych (GZWP)
http://ikar2.pgi.gov.pl/services/MHP_50_tiled/MapServer/WMSServer
Mapa geośrodowiskowa Polski (MGśP) 1:50 000
http://ikar2.pgi.gov.pl/services/MGsP_50/MapServer/WMSServer
Skorowidze map Państwowego Instytutu Geologicznego
http://ikar2.pgi.gov.pl/services/Skorowidze/MapServer/WMSServer
Skorowidz Mapy litogenetycznej Polski (MLP) 1:50 000
http://ikar2.pgi.gov.pl/services/PL_PGI_MLP50k_skorowidz/MapServer/WMSServer

*   *   *

WMS'y Centralnej Bazy Danych Geologicznych (CBDG):

Otwory wiertnicze
http://ikar3.pgi.gov.pl/arcgis/services/cbdg_otwory/MapServer/WMSServer
Złoża surowców, obszary i tereny górnicze
http://ikar3.pgi.gov.pl/arcgis/services/cbdg_midas/MapServer/WMSServer
Bloki koncesyjne dla węglowodorów
http://ikar3.pgi.gov.pl/arcgis/services/cbdg_bloki/MapServer/WMSServer
Badania sejsmiczne 2D i 3D
http://ikar3.pgi.gov.pl/arcgis/services/cbdg_ssm/MapServer/WMSServer
Sondowania geoelektryczne – SGE
http://ikar3.pgi.gov.pl/arcgis/services/cbdg_sge/MapServer/WMSServer
Osuwiska i tereny zagrożone ruchami masowymi
http://ikar3.pgi.gov.pl/arcgis/services/cbdg_sopo/MapServer/WMSServer
Geostanowiska
http://ikar3.pgi.gov.pl/arcgis/services/cbdg_geostanowiska/MapServer/WMSServer
Jaskinie Polski
http://ikar3.pgi.gov.pl/arcgis/services/cbdg_jaskinie/MapServer/WMSServer
Regiony fizycznogeograficzne Kondrackiego
http://ikar3.pgi.gov.pl/arcgis/services/cbdg_regiony/MapServer/WMSServer

*   *   *

WMS'y e-mgsp:

Realizacja Mapy geośrodowiskowej Polski w skali 1:50 000
http://emgsp.pgi.gov.pl/Realizacja_Mapy_geosrodowiskowej_Polski/request.aspx
Złoża kopalin
http://emgsp.pgi.gov.pl/Zloza_kopalin/request.aspx
Rozpoznanie kopalin
http://emgsp.pgi.gov.pl/Rozpoznanie_kopalin/request.aspx
Górnictwo i przetwórstwo kopalin
http://emgsp.pgi.gov.pl/Gornictwo_i_przetworstwo_kopalin/request.aspx
Szyby kopalniane
http://emgsp.pgi.gov.pl/Szyby_kopalniane/request.aspx
Zwały odpadów mineralnych i osadniki
http://emgsp.pgi.gov.pl/Zwaly_odpadow_mineralnych_i_osadniki/request.aspx
Klasy czystości i jakości wód powierzchniowych
http://emgsp.pgi.gov.pl/Klasy_czystosci_i_jakosci_wod_powierzchniowych/request.aspx
Ujęcia wód
http://emgsp.pgi.gov.pl/Ujecia_wod/request.aspx
Wody powierzchniowe i podziemne
http://emgsp.pgi.gov.pl/Wody_powierzchniowe_i_podziemne/request.aspx
Rodzaj brzegu morskiego
http://emgsp.pgi.gov.pl/Rodzaj_brzegu_morskiego/request.aspx
Infrastruktura wybrzeża morskiego
http://emgsp.pgi.gov.pl/Infrastruktura_wybrzeza_morskiego/request.aspx
Strefa wybrzeża morskiego
http://emgsp.pgi.gov.pl/Strefa_wybrzeza_morskiego/request.aspx
Refulaty
http://emgsp.pgi.gov.pl/Refulaty/request.aspx
Warunki podłoża budowlanego
http://emgsp.pgi.gov.pl/Warunki_podloza_budowlanego/request.aspx
Użytkowanie terenu
http://emgsp.pgi.gov.pl/Uzytkowanie_terenu/request.aspx
Parki narodowe i krajobrazowe
http://emgsp.pgi.gov.pl/Parki_narodowe_i_krajobrazowe/request.aspx
Ochrona przyrody
http://emgsp.pgi.gov.pl/Ochrona_przyrody/request.aspx
Pomniki przyrody i inne obiekty chronione
http://emgsp.pgi.gov.pl/Pomniki_przyrody_i_inne_obiekty_chronione/request.aspx
Chronione obiekty dziedzictwa kulturowego
http://emgsp.pgi.gov.pl/Chronione_obiekty_dziedzictwa_kulturowego/request.aspx
Informacje dodatkowe
http://emgsp.pgi.gov.pl/Informacje_dodatkowe/request.aspx
Składowanie odpadów - obszary POLS
http://emgsp.pgi.gov.pl/so_pols/request.aspx
Składowanie odpadów - ograniczenia RWU
http://emgsp.pgi.gov.pl/so_rwu/request.aspx
Składowanie odpadów - otwory wiertnicze
http://emgsp.pgi.gov.pl/so_ow/request.aspx
Składowanie odpadów - wyrobiska poeksploatacyjne
http://emgsp.pgi.gov.pl/so_wp/request.aspx
Składowanie odpadów - składowiska odpadów
http://emgsp.pgi.gov.pl/so_so/request.aspx

*   *   *

WMS'y PSH (Państwowej Służby Hydrogeologicznej):

BankHYDRO - Obiekty hydrogeologiczne
http://epsh2.pgi.gov.pl/GeoServices/obiekty_hydro/wms
Monitoring wód podziemnych (MWP) - Punkty monitoringowe
http://epsh2.pgi.gov.pl/GeoServices/punkty_mon/wms
Obszary zagrożone podtopieniami
http://epsh2.pgi.gov.pl/GeoServices/obszary_zagrozone/wms
Arkusze map, Główne zbiorniki wód podziemnych (GZWP), Jednolite części wód podziemnych (JCWPd)
http://epsh2.pgi.gov.pl/GeoServices/geometrie/wms
Mapa hydrogeologiczna Polski - Kompozycja
http://epsh.pgi.gov.pl/wms_mhp_kompoz_wydajnosc/wmservice.aspx

Wypada zacząć elegancko od zaprezentowania strony Geoportalu PSH (Państwowa Służba Hydrogeologiczna), gdyż to jej zawdzięczamy dostęp do tych danych.
Geoportal PSH cechuje prostota i funkcjonalność, nie często spotykana w podobnych aplikacjach.
W jednej z zakładek znajdujemy:
GeoMedia SDI Portal

GeoMedia ® SDI Portal jest aplikacją internetową, która pełni rolę klienta usług SDI (ang. Spatial Data Infrastructure – Infrastruktura Danych Przestrzennych). Aplikacja jest instalowana i konfigurowana na serwerze aplikacji dla wielu użytkowników, którzy mogą z niej korzystać za pomocą przeglądarki internetowej. Aplikacja służy do przeglądania i dokonywania zapytań o dane geoprzestrzenne opublikowane przy pomocy standardowych usług SDI, takich jak OGC WMS (ang. Web Map Service), WFS (ang. Web Feature Service), CSW (ang. Catalogue Service Web) oraz wizualizowania danych z wielu źródeł w ramach pojedynczego, łatwego w obsłudze widoku mapy.

- wraz z linkiem do
Instrukcji użytkownika. (PDF)
- W prawym górnym rogu ekranu przeglądarki Użytkownik ma wybór: Dane PSH, Warstwy MhP-GUPW.
Ogrom możliwych do wyboru danych, opcji konfigurowania dostępna w tej przeglądarce przekracza ramy tej krótkiej prezentacji.
Zachęcamy bardzo do samodzielnego odkrywania tych zasobów. My zaś w dalszej części zajmiemy się współpracą GlobalMapper z serwerem WMS Państwowego Instytutu Geologicznego, na którym odnajdziemy warstwę - "
Obszary zagrożone podtopieniami".

*   *   *

Państwowa Służba Hydrogeologiczna
Państwowa Służba Hydrogeologiczna - Geoportal
Państwowa Służba Hydrogeologiczna - Geoportal
Państwowa Służba Hydrogeologiczna - Geoportal

Powyżej prezentujemy na ekranie GlobalMapper v.13 obraz warstwy "Obszary zagrożone podtopieniem" pobranej z serwera WMS Geoportalu PSH (Państwowej Służby Hydrogeologicznej Państwowego Instytutu Geologicznego.

  • Otworzyliśmy obraz OpenStreetMaps i wyskalowaliśmy go do granic PL

  • Uruchomiliśmy pobieranie warstwy "Obszary zagrożone podtopieniem"

  • Ustaliliśmy zakres pobierania na "Current Screen Bounds"

  • OK


Ten geoportal szybko i sprawnie dostarczył nam całą warstwę.
Ponieważ pliki przekazono jako PNG z przezroczystością tła i półprzezroczystością warstwy mogliśmy wzmocnić intensywność "różowych" obszarów i podłożyć pod warstwę inne pobrane z domyślnych serwerów WMS wbudowanych w GlobalMapper. Pobraliśmy kolejno mapę OpenStreet Maps, World Topo Maps, Map Quest, a następnie wysokościowy model terenu SRTM, który zobrazowaliśmy przy użyciu Atlas Shader oraz Custom EIShader.

Na tym modelowanie oczywicie się nie kończy, bo moglibyśmy pod nasze obszary podtopień podłożyć raster mapy topograficznej, dodać własne punkty i wektory, określić promienie odległości od ważnych obiektów... i to byłoby bardzo ciekawe. Dalsze eksperymenty pozostawiamy Państwa inwencji.

*   *   *

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego